สำเภา...

posted on 02 Sep 2011 15:13 by rainyfuny

ครั้งนึง...

สำเภาล่องบนผืนน้ำ

แล่นไป...

........

อยู่แล้วอย่าราน้ำ เธอบอก

จะไปให้ถึงฝั่ง

.........

ไม่นาน…..

พายุพัดสำเภา

โคลงเคลง

.

.

.

พบสำเภาอีกลำ

สำเภาอีกลำ

.

.

ขนถ่ายทุกสิ่ง


..

.

.สละเรือ…..

.

 

..

.

.

.

.

สำเภาเเล่นไป

.

.

.เมื่อเด็กชายมาถึง

และ

.

ราน้ำ

.

.

เธอคงเข้าใจ...

.

.

 

.

.


.

.

.

The end no the ending


Comment

Comment:

Tweet