แว่!!

posted on 04 Jan 2011 16:52 by rainyfuny
แว่! ...
 
เราไม่เคยรู้
แว่
มาจากคำย่อทางภาษาใด
แว่
...แว่
 
มันอัพโหลดแบบนี้เอง
...
คือซิแม๋น...
 
แว่!
....
ตื่นเช้า
ค่ำสาย
บ่าย
ดึกดื่น
 
..
..
....................................
THEENDNOTHEEND

Comment

Comment:

Tweet